Preduzeća u sistemu
PDV-a

Preduzeća koja nisu u sistemu PDV-a

Preduzetnici u sistemu PDV-a

Kompletno rešenje za preduzetnike koji se nalaze u sustemu PDV-a

Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a

Paušalni
Preduzetnici

cenovnik ikoic
  • Privredno društvo u sistemu PDV-a od 110€
  • Privredno društvo koje nije u sistemu PDV-a od 80€
  • Preduzetnici u sistemu PDV-a od 100€
  • Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a od 70€
  • Preduzetnici paušalci od 35€

Ukoliko želite precizniju cenu računovodstvenih usluga, popunite upitnik ispod.

Cene se formiraju u zavisnosti od obima i kompleksnosti vašeg poslovanja.

Informacije koje dostavite biće upotrebljene samo u svrhe davanja neobavezujeće ponude naših usluga.

Obrazac za slanje upita

Prvi klijent

Iskustvo

Drugi klijent

Iskustvo

Treći klijent

Iskustvo

2020 © DobitS | Izrada Sajta / Max Digital Concept