Preduzeća u sistemu
PDV-a

Preduzeća koja nisu u sistemu PDV-a

Preduzetnici u sistemu PDV-a

Kompletno rešenje za preduzetnike koji se nalaze u sustemu PDV-a

Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a

Paušalni
Preduzetnici

usluge ikonica

Naše usluge prilagođavamo potrebama i zahtevima naših klijenata, njihovoj delatnosti, obimu i načinu poslovanja.

Računovodstvene i ostale usluge pružamo klijentima različitih pravnih formi:
Mikro, mala i srednja preduzeća
Preduzetnici (radnje)
Ostala pravna lica

Nudimo kompletne računovodstvene i knjigovodstvene usluge, među kojima su:

  • vodjenje finansijskog i robnog knjigovodstva sa izradom završnog računa
  • obračun poreza na dodatu vrednost i izrada ostalih poreskih prijava
  • izrada kalkulacija
  • obračun zarada
  • vodjenje evidencije osnovnih sredstava i obračun amortizacije
  • obračun kamata
  • izrada i knjiženje putnih naloga
  • kadrovska evidencija
  • prijava i odjava radnika
  • poresko savetovanje

Ukoliko želite da osnujete privredno društvo ili preduzetničku radnju poverite nam poslove osnivanja.
Registracionu prijavu osnivanja preduzetnika, osnivački akt za privredna društva, kao i svu ostalu dokumentaciju koja je neophodna za osnivanje uradićemo mi, na osnovu vaših potreba i u dogovoru sa vama.
Stojimo vam na raspolaganju za savete o pravnoj formi, fiksnim troškovima poslovanja u zavisnosti od pravne forme, porezima, doprinosima, taksama i ostalim pitanjima koja su važna za vaše poslovanje.
Naša usluga osnivanja preduzeća i registracija radnji podrazumeva savetovanje tokom celog postupka od početka do dobijanja rešenja od APR-a.

Prvi klijent

Iskustvo

Drugi klijent

Iskustvo

Treći klijent

Iskustvo

© DobitS | Izrada sajta – Max Digital